KĄ GALI IR KO NEGALI ASTROLOGIJA?

 

Ką gali ir ko negali astrologija? 

Tūkstantmečius žvaigždėtą dangų stebėję žmonės, atlikdami matematinius apskaičiavimus, lygindami bei pasitelkę intuiciją, padarė išvadą, jog planetų, šviesulių ir žvaigždžių judėjimas dangumi daro įtaką žmogaus charakteriui, talentams, polinkiams bei sveikatai.

Pirmosios mums žinomos civilizacijos, susidomėjusios šviesulių ir planetų įtaka žmogui bei gyvajai gamtai buvo senovės chaldėjai. Jie sudarė astrologinį kalendorių, kuriuo sėkmingai vadovavosi žemės ūkio darbuose. Jie gana tiksliai išskaičiavo planetų padėtis – ne tik Saulės ir Mėnulio, bet ir Merkurijaus, Veneros, Marso, Jupiterio bei Saturno. (Su šiomis pagrindinėmis septyniomis planetomis buvo dirbama Europoje iki pat Naujųjų Laikų ir jomis iki šiol naudojasi Vedų astrologija). Tai buvo Avino epocha.

Žuvų epocha pradėjo krikščioniškąją erą. Pagal chaldėjų apskaičiavimą jos trukmė turėjo būti 2140 metų. Jos pradžioje buvo išpranašautas mesijo gimimas, pasuksiantis pasaulio eigą kita kryptimi. Tvirtinama, jog būtent chaldėjų žyniai apskaičiavo Jėzaus gimimo datą ir vietą ir pirmieji atvyko pasveikinti gimusio kūdikio. Tai – dabar vadinami Trys Karaliai.

Senovės Kinijoje imperatoriai taip pat vadovavosi astrologų patarimais. Tik paprastiems žmonėms astrologinės paslaugos nebuvo prieinamos.

Astrologija klestėjo ir senovės Graikijoje, ja užsiiminėjo net Aristotelis, Hipokratas bei kiti garsūs filosofai ir mokslininkai. Sakoma, jog jie teikė didelę reikšmę žmogaus pradėjimo horoskopui ir netgi planavo kūdikių gimimą, atsižvelgdami į palankią planetų padėtį. Taip jie smulkiai išpranašavo Aleksandro Makedoniečio gimimą bei gyvenimą. Viduramžiais ne kartą būdavo tiksliai išpranašaujami įvykiai, žymių žmonių tragiškos mirtys.

Astrologija tyrinėja žmogaus sveikatos, psichikos, elgesio pokyčius, susijusius su planetų judėjimu. Daugybę metų buvo atrenkami geriausi metodai ir atmetami netinkami. Vykdavo daug diskusijų ir ginčų, pavyzdžiui, kodėl skirtingu metu gimę žmonės su įvairiais horoskopais žūsta vienu metu, tarkim per karą. Tada dar nebuvo atrastos tolimosios planetos – Uranas, Neptūnas, Plutonas, veikiančios ištisas tautas, valstybes.

18 a. pabaigoje – 19 a. pradžioje astrologija tampa pripažintu mokslu, sugebančiu numatyti žmogaus veiksmus ir visuomenės vystimąsi. Ją pradėta studijuoti pasaulio universitetuose. Astrologų prognozių imta paisyti valstybės, visuomenės ir politinėje sferose. Hitleriui ne vienas astrologas patarė nepradėti pučo ir, vėliau, karo, prognozuodami jam žlugimą.

Astrologų paslaugomis naudojosi Ruzveltas, Čerčilis, generolas De Golis, Bušas. Prezidentas Reiganas netgi savo inauguraciją paskyrė naktį, o skirdamas vieną įtakingiausių valstybės veikėjų į postą, viena akimi stebėjo, kada jo astrologė iškels į viršų rašiklį kaip ženklą ištarti jo vardą pačiu palankiausiu laiku. Jam, beje pavyko išvengti JAV prezidentų, inauguruotų nuliniais metais „prakeikimo“ – beveik visi jie buvo nužudyti arba staiga mirė savo kabinete.

Daugybė atviro proto mokslininkų pripažino astrologijos veikimą. Albertas Einšteinas rašė: „Astrologija – tai savarankiškas mokslas. Jis mums labai daug paaiškina. Susipažinęs su ja daug sužinojau ir ne kartą ja naudojausi“.

Natalinė arba gimimo astrologija studijuoja kosmoso – planetų, šviesulių, žvaigždžių įtaką žmogui ir jo likimui, temperamentui, asmenybės vystymuisi. Ji gali nurodyti, į kokią specialybę linkęs žmogus, kaip seksis jo karjera, šeimyniniai santykiai. Koks jo požiūris į darbą, kokia sveikata, kaip jis bendraus su giminėmis, kaimynais, kaip darys karjerą ir daugybę kitų dalykų.

Astrologijos pagalba galima apskaičiuoti, kada palankiausias metas tuoktis, pradėti verslą, keisti darbą, leistis kelionėn.

Astrologija negali apsakyti žmogaus dvasinio lygio, bet gali numatyti, kaip vyks jo dvasinis vystymasis šitame gyvenime.

Nemažai diskutuojama apie tai, kaip „fatališkai“ žmogų veikia dangaus kūnai. Sakoma, jog žvaigždės ne liepia, o nurodo kelią. Įvairūs astrologai įvairiai vertina likimą ir jo neišvengiamybę. Viduramžiais astrologija buvo labiau fatališka. Dabar, kai atsirado psichologijos mokslas bei atskleista daugybė ezoterinių mokslų, tapo aišku, kad žmogus turi laisvą pasirinkimo valią, tačiau tik tiek, kiek tobulėja pats. Kuo primityvesnis organizmas, tuo labiau jį veikia planetos. Kuo žmogus sąmoningesnis, tuo lengviau jis valdo savo charakterį, žino apie savo baimes, nepilnavertiškumo kompleksus, tuo lengviau gali rinktis. Todėl verta pažinti save, tobulinti savo asmenybę ir taip įgauti daugiau laisvės kurti savo paties likimą. Jei žinai, ką savyje tobulinti, nebereikia, kad gyvenimas atsiųstų drastiškas pamokas, padėsiančias pamatyti, kas ir koks esi, ką turi išmokti gyvenime.

Dabar vis aktualesnė tampa psichologinė astrologija, dėmesys krypsta nebe į įvykį, o į patį žmogų. Kaip rašė garsus astrologas Dane Rudhyar: „žmonės atsitinka įvykiams“, arba Stephen Arroyo: astrologijos dėmesys pasikeitė nuo „Kokią problemą turi žmogus į koks žmogus turi problemą“.

Astrologija ir astrologai dažnai save sumenkina, mėgindami kuo tiksliau prognozuoti įvykius vietoj to, kad daugiau dėmesio skirtų pačiam žmogui ir jo tobulėjimui. Prognozuoti nėra blogai, tačiau akcentas turėtų būti ne į patį įvykį (ar net mėginimą jo išvengti), o į to įvykio nešamos pamokos supratimą. Žmogus turi galimybę naujai pamatyti save, pasaulį, savo gyvenimą, pagaliau praplėsti sąmonę, ko ir atėjo į šį pasaulį. Taigi į įvykius reikėtų pažiūrėti kaip į augimo galimybę.

Dar vienas pasaulinio garso astrologas, Stephen Arroyo, taip apibūdino astrologijos galimybes:

 1. Šventoji induizmo knyga Bhagavad Gita sako, jog „protas yra tikrovės žudikas“. Dabartinis autorius yra pasakęs: „Ego mirtis yra viso kito gimimas“. Astrologijos panaudojimas gali suteikti perspektyvą ir leisti neprisirišti prie savo proto ir ego modelių, tam kad retkarčiais vėl galėtumėm suvokti, kas yra tikra; nes tol, kol mus terorizuoja šie modeliai, mes esame visiškoje tamsoje. Gimimo žemėlapis labai aiškiai parodo šiuos modelius ir tai leidžia mums efektyviau tvarkytis su savo įpročiais ir savimi pačiais.
 2. Astrologija padeda žmogui išvystyti kantrybę; nes kai matosi, jog pirminiai struktūriniai žmogaus egzistencijos aspektai yra pavaldūs iš anksto nustatytam periodiškumui ir cikliškiems ritmams, daug lengviau būti dabartyje ir kantriai priimti ČIA IR DABAR, žinant jog dabartinė fazė pasibaigs, kai atliks savo paskirtį. Tokią kantrybę, kurią galime išvystyti su astrologijos pagalba, buvo vienas autorius apibūdino kaip „aktyvus susiderinimas su Dievo laiku“.
 3. Astrologija suteikia augimo ir vystymosi modelius, kurie yra daug tobulesni už bet kokias psichologines priemones. Ji parodo, su kuo reikėtų dirbti, tam tikro patyrimo prasme tam tikroje gyvenimo fazėje, su kokiais vidiniais modeliais žmogus pradeda sutarti, kiek maždaug ta patyrimo fazė trunka ir yra tiksli priemonė apskaičiuoti laiką, kada gyvenime įvyks pasikeitimai.
 4. Astrologija leidžia įsijungti į savo vidinę galią ir pasinaudoti minties, valios ir kūrybinio gyvybingumo galia kad nulipdyti geresnį egzistavimo būdą. Kreipdami dėmesį į astrologinius ciklus galime pamatyti, kada turime galimybę vystyti naujus požiūrius į gyvenimą ir kada būsime patikrinti, kad pamatytumėm, ar mūsų dabartinis požiūris yra tikrai patenkinantis ir kūrybiškas.
 5. Astrologinės studijos arba susipažinimas su astrologine praktika konsultavimo patyrimo dėka leidžia mums giliau suprasti Visatos Dėsnius, kurie persmelkia visą gyvenimą ir leidžia žmogui pasikliauti tomis visuotinėmis tiesomis savo vidiniame gyvenime. Šie dėsniai yra tokie: tvarka, kompensacija (arba pusiausvyra), priežastis ir pasekmė (karma), vibracija, ciklai, poliariškumas, teiginys „ką galvoji, tuo ir tampi“ ir „panašus traukia panašų“.
 6. Astrologija kaip konsultavimo menas atskleidžia, kaip bet koks patyrimas įsipaišo į didesnį tvarkos modelį, kuris sudaro pagrindinę žmogaus gyvenimo struktūrą arba gyvenimo planą.
 7. Astrologija suteikia mums perspektyvos jausmą ir priemonę savo gyvenime įgauti suvokimo, kad „nepasikabintumėm“ ant vieno patyrimo, nevilties arba užsiblokavimo. Ji gali leisti mums rasti ryšį su savo dinamiškumu ir cikliška paties gyvenimo prigimtimi.
 8. Astrologija gali mums suteikti tikėjimo kažkuo didingesniu nei paprasta ego sąmonė ir tuo būdu tikėjimo savo tikrąja
 9. Astrologija padeda konsultantui arba terapeutui patekti į savo kliento vidų, susiderinti su juo pagal jo prigimtį, o ne projektuoti savo paties pasąmonines prielaidas į kitą žmogų. Ji įgalina jį pasirinkti tinkamą gydymą arba terapiją tam tikram konkrečiam žmogui.
 10. Astrologija gali duoti mums raktus iniciacijai (t.y. kritiniams konfrontacijos laikams ir žymiam išaugimui) kiekvieno žmogaus gyvenime – tai modelis ir poreikis, kurie Vakarų kultūroje yra ignoruojami.
 11. Astrologija suteikia galimybę giliausius kliento jausmus ir pasąmoninius troškimus ištraukti į sąmonės lygmenį ir suteikti jiems formą. Tai, kas pradžioje buvo neaiškus, kamuojantis nemalonumas, gali būti transformuota į naujai išlaisvintos kūrybinės energijos rezervuarą, dažnai suteikiant žmogui aiškų naujos krypties ir gyvenimo prasmės jausmą.
 12. Astrologija įgalina žmogų nustatyti veiklos rūšį, kurioje jo ar jos gyvenimo energijos gali tekėti lengviau ir su didesniu pasitenkinimu.
 13. Astrologija gali padėti žmonėms labiau pasitikėti savimi, patvirtindama ženklus, jausmus arba vidinį žinojimą, kurį jie, galbūt, bijojo išreikšti ar juo pasitikėti. Paneigiant dažnai išreiškiamą astrologijos kritiką, jog ji padaro žmogų silpnesnį, priklausantį nuo išorės jėgų, teisingas astrologijos panaudojimas gali padėti individui išvystyti daugiau pasitikėjimo ir pasikliovimo savimi. Pavyzdžiui, taip dažnai žmogus giliai jaučia turįs ypatingų sugebėjimų kokioje nors srityje, bet pasitikėjimo savimi stoka apsunkina veikti, remiantis tuo jausmu.
 14. Astrologija gali padėti pamatyti, kad „visas pasaulis yra scena“ ir kad mes tik vaidiname vaidmenį šioje didžiulėje dramoje. Toks suvokimas gali suteikti mums perspektyvos ir jumoro jausmą, jau vien tai gerokai palengvina gyvenimą. Ir, priedo, toks suvokimas galiausiai žmogų atveda prie esminio gyvenimo klausimo: „Kas yra šios dramos aktorius? Kas yra režisierius? Kas yra autorius?
 15. Astrologija parodo mums, kad mumyse yra daugybė viena kitą veikiančių jėgų, kad mūsų buvimas materialiame pasaulyje susideda iš daugybės jėgų, poreikių ir paskatų. Astrologija padeda pripažinti šio gyvenimo proceso visumą, o ne, kaip daugelis žmonių daro, vieną ar du apribotus patyrimų aspektus.
 16. Astrologijos panaudojimas konsultavimo mene leidžia konsultuojančiam padėti žmogui susiderinti su savo prigimties ir būties tiesa, o ne lipdyti jį norint įsprausti į žmogaus suformuotą teoriją apie tai, koks jis turėtų būti.