SAULĖS IR MĖNULIO UŽTEMIMAI ASTROLOGIJOJE

2017 m. rugpjūčio 21 dieną vyks visiškas Saulės užtemimas, kuris truks 2:40 minučių. Tai Šiaurinio saroso ciklas Nr.1. Užtemimas gimė 1639.01.04 Šiauriniame pusrutulyje. Jo pabaiga 2883.02.02. Bernadette Brady teigia, jog šis užtemimas neša netikėtus įvykius, susijusius su draugais arba grupėmis ir paveiksiantis asmeninius santykius. Jie turi polinkį būti perdėtai sureikšminti, jeigu užtemimas paliečia žmogaus asmeninį horoskopą. Todėl yra siūloma išlikti sveiko proto, neskubėti su sprendimais, nes tai, kas atrodo tiesa, iš tikrųjų gali pasirodyti iliuzija. Geriau palaukti ir peržiūrėti santykius po poros mėnesių. Pernelyg stiprios reakcijos pasekmė gali virsti nuovargiu arba net sveikatos problemomis. Draugystės vertė matuojama laiku ir tarpusavio palaikymu, ne vienadienės gėlės nužydėjimu; sugriauti galima greitai, atstatyti gali būti sunku…

UŽTEMIMAI

Senovinės civilizacijos aiškino, jog užtemimų metu piktosios dvasios užpuola Saulę arba Mėnulį. Žmonės bėgdavo į gatves, šaukdavo, rėkdavo ir keldavo kuo daugiau triukšmo, kad išgąsdintų blogąsias dvasias. Kai kuriose šalyse manydavo, jog didžiulis juodas drakonas prarijo Saulę arba mėnulį. Tos vietos, kuriose vyksta užtemimai vadinamos Drakono galva ir Drakono uodega arba Mėnulio mazgais. Europoje žmonės taip persigąsdavo užtemimų, kad sustodavo darbai, visi sėdėdavo užsidarę namuose ir nieko nedarydavo, nevykdavo prekyba, žmonės melsdavosi. Tačiau žmonės pastebėjo, kad labai dažnai nieko baisaus neįvykdavo. Gal būt todėl atsirado toks prieštaringas požiūris į užtemimus – nuo prietaringos baimės iki visiško netikėjimo jo poveikiu ir pašaipõs.

Kas gi yra Saulės užtemimas?
Saulės užtemimas vyksta per jaunatį (Saulės ir Mėnulio konjunkcija, kai Mėnulis užstoja Saulės šviesą ir ji nepatenka į žemę. Tačiau jis matomas ne visose žemės vietose.

saules

Saulės užtemimas
Mėnulio užtemimas vyksta per pilnatį (Saulės ir Mėnulio opozicija), kai jis keliauja per Žemės šešėlį – Žemė užstoja jį nuo Saulės. Mėnulio užtemimas matomas tamsiojoje Saulės neapšviestoje Žemės dalyje.

menulio

Mėnulio užtemimas

Tačiau kaip atsitinka, kad Saulės ir Mėnulio susijungimai ir opozicijos vyksta kiekvieną mėnulio mėnesį, o užtemimai įvyksta ne kiekvieną kartą? Čia savo vaidmenį suvaidina Mėnulio mazgai.

Mėnulio mazgai yra Mėnulio orbitos ir Saulės ekliptikos susikirtimo taškai. Kiekvieną kartą, kai Mėnulis atkeliauja prie vieno iš šių taškų, jis susijungia su vienu iš Mėnulio mazgų – Pietiniu arba Šiauriniu. Tada Mėnulis atsiduria vienoje plokštumoje su Saule bei Žeme ir įvyksta užtemimai. Tačiau susijungimas nebūtinai turi būti tikslus. Mėnulio nutolimas nuo Mazgų gali siekti iki 18o31‘. Tačiau mes žinome, jog Saulės užtemimai būna pilni ir daliniai. Pilni jie būna tada, kai nutolimas siekia daugiausia 9o55‘. Diapazone 9o55‘ – 15o21‘ gali būti pilnas arba dalinis Saulės užtemimai.

Kas gi vyksta užtemimų metu? Kaip jie veikia (ar veikia) atskirus žmones, tautas, valstybes?
Dauguma astrologų prisilaiko atsargumo pozicijos ir pataria nedaryti jokių svarbių sprendimų, nesudarinėti sutarčių, nepirkti, neparduoti ir neplanuoti jokių svarbių įvykių maždaug vieną-dvi savaites prieš ir po Saulės arba Mėnulio užtemimų. Rekomenduojamas periodas skiriasi. Remiamasi tuo, jog užtemimų poveikis nežinomas, neprognozuojamas. Jis gali būti labai blogas, jo pasekmės gali tęstis nuo mėnesio iki pusės metų (Mėnulio užtemimas) ir iki metų (Saulės užtemimas), o kai kuriais atvejais gali „užsisukti“ ciklas iki 18 metų. Paprastai nesistengiama nuspėti, prognozuoti, koks konkrečiu atveju bus poveikis. Tačiau tam tikra informacija apie užtemimus suteikiama tokia:
Saulės užtemimai yra daugiau išorinio poveikio – žmogaus gyvenime vyksta įvykiai, o Mėnulio užtemimai – vidinio, emocinio veikimo, sukeliantys daugiau apmąstymus apie problemas negu pačias problemas. Žinoma, apmąstymus gali sekti veiksmai ir to pasekmėje taip pat turėsime išorinį įvykį, tačiau šiuo atveju jis bus sukeltas paties žmogaus, o ne atėjęs „iš išorės“. Saulės užtemimai rodo ko nors naujo pradžią, Mėnulio gi gali žymėti įvykių pabaigą.

Užtemimai iškelia išstumtas problemas, kviečia žmogų pažvelgti į jas giliau. Galima spręsti savo problemas metodu stimulas-reakcija. Kažkas „kaltas“, kažkas „trukdo“, kelia problemą, su kuria reikia išoriškai kovoti – taip ir elgiamės. Galima rinktis ir sunkesnį, tačiau vedantį tobulėjimo keliu būdą: ieškoti problemos savyje, mėginti keistis. Tada pasaulis – mūsų veidrodis – šioje vietoje nebeturės ką atspindėti, problema išsispręs per vidų.

Užtemimo metu gimusio žmogaus likimas, manoma, yra labiau fatališkas, sudėtingesnis, jis turįs mažiau pasirinkimo laisvės. Astrologės Joann Hampar nuomone Saulės užtemimo metu Mėnulis blokuoja jos šviesą ir mažino jos poveikį. Kadangi Saulė yra susijusi su mūsų sėkme, realizacija išoriniame pasaulyje, tai šis poveikis asmenybei turėtų būti sunkus. Galima prarasti reputaciją, jus nuvils jums svarbūs žmonės. Be to, užtemimai įneša netikėtų dalykų ir todėl, renkant įvykio datą, toks metas nėra palankus.

Užtemimai paveikia į jų laipsnį patekusias planetas arba planetas, sudarančias tam tikrus aspektus (kampus). Aspektai žiūrimi pagrindiniai: susijungimai, opozicijos, kartais kvadratai. Bernadette Brady siūlo taikyti 2o orbisus (kvadratūroms tik 1o), kiti astrologai – iki 5o. Be to, žmogaus gyvenime jie turėtų paveikti tas sritis, kurios atitinka užtemimo paliestą būstą. Metų laikotarpyje užtemimai įvyksta priešinguose būstuose, pvz., pirmam-septintam, antram-aštuntam ir t.t.

Induizme teigiama, jog Saulės ir Mėnulio užtemimai turi didelę reikšmę. Užtemimas daro postūmį mūsų sąmonei eiti vidun, todėl tai puikus laikas dvasinėms praktikoms, mantrų giedojimui, meditacijai, tačiau nėra tinkamas laikas svarbiai pasaulietinei veiklai. Jis turi stiprų poveikį materialiam pasauliui. Užtemimų metu yra didžiulis energijos pakilimas, paveikiantis pasaulio bei mūsų vidinę aplinką. Teigiama, jog dauguma gyvūnų tuo metu nesimaitina ir eina miegoti. Gamta atsigręžia į savo vidų. Energetiniai efektai veikia 2-3 dienas prieš ir po užtemimo. To pasėkoje atsilaisvinusi energija stiprina mūsų emocijas, teigiamas ir neigiamas, ir greičiau gali įvykti nelaimingi atsitikimai. Todėl svarbu būti atidiems savo mintims, žodžiams ir veiksmams.

Kodėl taip sunku, o gal neįmanoma numatyti užtemimų sukeliamas pasekmes? Todėl, kad atrodo, jog užtemimai vyksta chaotiškai ir sunku juos susieti į vieną sistemą. Tačiau sistema yra. Jau apie 747 m. pr. Kr. Senovės babiloniečiai sugebėjo numatyti užtemimus. Apie 4 a. po Kr. Jie jau žinojo, kad užtemimai vyksta tam tikromis serijomis. Graikai pavadino tuos ciklus sarosu. Babiloniečiai nustatė, kad Mėnulio užtemimai vyksta tik su Saulės užtemimais (dvi savaites prieš arba po), vadinasi yra tarsi antrinis reiškinys. Jie pastebėjo, kad vieno ciklo užtemimai vyksta kas 18 metų ir 9-11 dienų, tačiau tų ciklų yra labai daug – apie 42 vienu metu. Vieni ciklai prasideda Pietiniame, kiti – Šiauriniame Žemės ašigalyje kaip nedidelis dalinis Saulės užtemimas, pasiekus Žemės pusiaują pradeda vykti pilni Saulės užtemimai (priartėjama prie susijungimo su Mėnulio mazgais), tolsta nuo jo link priešingo poliaus vėl tapdami daliniais užtemimais ir galiausiai priešingame poliuje įvyksta paskutinis tos serijos dalinis Saulės užtemimas. Visas ciklas trunka apie 1300 metų. Kiekvienais metais būna du užtemimų sezonai – vienas prie Šiaurinio Mėnulio Mazgo, kitas prie Pietinio Mėnulio Mazgo.

Kokiu būdu, remiantis šia informacija, daromos užtemimų prognozės? „Užgimus“ ciklui viename iš Žemės ašigalių, jam yra sudaromas horoskopas ir visi tolimesni šio ciklo užtemimai neša jo įtaką. Tam sarosų ciklai žymimi atitinkamomis raidėmis ir skaičiais.

Astrologė Bernadette Brady teigia, jog remdamiesi šia informacija galime mėginti prognozuoti valstybių, tautų, pasaulinių įvykių eigą. Pavyzdžiui, Johano Gutenbergo spaustuvinio preso išradimas 1452, Koperniko heliocentrinės Saulės sistemos egzistavimo paskelbimas 1543, Niutono dėsnių paskelbimas 1687 ir Einšteino reliatyvumo teorijos sukūrimas 1905 priklauso tam pačiam sarosui. Retrospektyviai galima būtų daryti išvadą, jog ši serija susijusi su pasaulio istoriją pakeitusiais švietėjiškais įvykiais. Taigi sarosų teorija leidžia suvokti, jog Saulės užtemimai nėra chaotiškas, atsitiktinis reiškinys kosmose.

Astrologija neužsiimantys žmonės, žinoma, neturi galimybės nuspėti galimo užtemimų poveikio, tačiau gali pasinaudoti aukščiau išdėstytais patarimais ir stengtis nedaryti lemiamų sprendimų ir/arba veiksmų Saulės bei Mėnulio užtemimų laikotarpiu. Astrologus ir astrologijos studentus gi pakviesčiau patyrinėti giliau, padirbėti su savo ir artimųjų horoskopais ir įsitikinti, ar čia pateikta medžiaga turi pagrindo, ar ne.